Om Niejda

 

 

 

 

 

 

Niejda – Chicks in Sápmi

Niejda – Chicks in Sápmi är ett samiskt mentorprogram för tjejer. 2010 – 2011 drevs Niejda som ett pilotprojekt för att hitta en modern metod för att peppa och stötta unga människor, som bygger på traditionellt samisk mentorskap och går att använda i hela Sápmi.

För vem?

Vi vänder oss till samiska tjejer eftersom att vi tror att de liksom andra grupper mår bra av att boosta självkänsla och självförtroende.

Femton samiska kvinnor är utbildade som mentorer i programmet. Nästa utbildning sker hösten 2012.

Chicksen är mellan 13 och 18 år och bor över hela Sverige.

Hur?

Mentorparen har regelbunden kontakt. Mentorparen får också tillfälle att träffa andra mentorpar på de peppträffar som arrangeras runtom i Sverige.

Mentorns uppgift är att vara en vuxen vän och en lyssnande medmänniska för chicksen. Mentorerna stöttar och peppar utifrån de drömmar och mål som chicksen har.

Niejda – Chicks in Sápmi söker inte upp deltagare med särskild problematik. Vi bedriver ingen terapi och har inga stödgrupper.

Var?

Pilotprojektet pågår i Sverige, med målet att ta fram en metod som går att använda i hela Sápmi, som sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

När?

2010 – 2011 bedrevs Niejda som ett pilotprojekt. Nu pausar vi, utvecklar metoder och utbildning, håller föreläsningar, workshops och kör igång med mentorverksamhet igen 2012.

Av vem?

Niejda ägs av Sáminuorra som samarbetar med Barents Regionala Ungdomsråd. Pilotprojektet drevs med stöd av Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen.

Projektledare:

Anna-Maria Fjellström

anna-maria@biegga.com

Ylva Maria Pavval

ylvapavval@gmail.com

Annons
%d bloggare gillar detta: